Waarom een constructieberekening laten maken?

Menig aantal experten benadrukken in de praktijk het ongelofelijke belang van een constructieberekening laten maken. Op het ogenblik dat je een woning gaat bouwen of verbouwen spreekt het voor zich dat je altijd grondig rekening zal willen houden met de stabiliteit waarover ze beschikt. In bepaalde gevallen is het zelfs zo dat het niet alleen sterk aan te raden is om zo’n berekening uit te laten voeren, maar dat er een echte verplichting voor geldt. Is er een omgevingsvergunning vereist voor de werkzaamheden die je gaat uitvoeren? Dan zal je al snel tot de conclusie komen dat het laten maken van een constructieberekening bij wet verplicht is.

Wat is een constructieberekening eigenlijk?

De constructieberekening is een berekening die wordt uitgevoerd specifiek met betrekking tot de dragende delen van de constructie. Wanneer er zo’n berekening wordt uitgevoerd wordt er onder meer gekeken naar de belasting die verschillende onderdelen van het pand kunnen hebben. Denk hierbij dan onder meer aan: 

  • De fundering;
  • De wanden;
  • De kolommen;

Bovenstaande is niet alles. Ook wanneer er bijvoorbeeld aanpassingswerken zullen gebeuren aan het dak zal je al snel kunnen vaststellen dat er mogelijks sprake zal zijn van een verplicht uit te voeren constructieberekening. In het verleden kwam het niet zelden voor dat er sprake was van bijvoorbeeld het optreden van scheurvorming of het wegzakken van het pand. Dat zijn ernstige vormen van schade die je uiteraard graag zal willen voorkomen. Wel, dat is perfect mogelijk wanneer je kiest voor een constructieberekening laten maken. 

Is een constructieberekening laten maken verplicht?

De informatie hierboven heeft het wellicht al een beetje verraden. Een constructieberekening laten maken kan in de praktijk verplicht zijn. Dit is echter uitsluitend het geval wanneer er ook een omgevingsvergunning is vereist. Voor andere, kleine verbouwingen waarbij er geen gevaar bestaat voor de stabiliteit van het pand is dat dus niet het geval. Dan kan je de werkzaamheden gewoon laten uitvoeren zonder dat er daarvoor een constructieberekening is vereist. 

Hoeveel kost een constructieberekening laten maken?

Het feit dat een constructieberekening laten maken bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden verplicht is wordt door veel mensen toch als een klein beetje vervelend ervaren. Wanneer je bijvoorbeeld net een woning hebt aangekocht is het niet meer dan normaal dat je wellicht even niet veel financiële middelen voor handen hebt. Het is dan ook beslist zeer belangrijk om stil te blijven staan bij de extra kosten die het laten maken van een constructieberekening met zich meebrengt. Hoeveel budget je hiervoor nu precies moet voorzien is afhankelijk van verschillende factoren:

  1. De constructeur waar je een beroep op doet; 
  2. Het onderdeel van de woning waarvoor je een constructieberekening moet uitvoeren;

Besparen op het laten uitvoeren van een constructieberekening is op verschillende manieren mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld een constructeur uit de omgeving inschakelen zodat de zogenaamde voorrijkosten binnen de perken kunnen worden gehouden. Daarnaast is het ook altijd interessant om bijvoorbeeld meerdere vereiste constructieberekeningen (indien van toepassing) in één keer uit te laten voeren. Ook op die manier kan je immers financieel voordeel behalen.